40 Năm Nhìn Lại (1975 - 2015)

40 Năm Nhìn Lại (1975 - 2015)

15 Episodes

40 năm sau cơn sóng gió lưu vong, người Việt tị nạn Cộng sản đã hình thành nên những cộng đồng như thế nào tại các quốc gia trên thế giới, từ Bắc Âu, Tây Âu, Á Châu, Úc Châu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ

Subscribe Share
40 Năm Nhìn Lại (1975 - 2015)