SBTN Voice

SBTN Voice

10 Episodes

Đài Truyền Hình SBTN và hệ thống truyền hình mạng SBTN GO sẽ bắt đầu trình chiếu Vòng Bán Kết cuộc thi hát truyền hình thực tế mang tên SBTN VOICE, lần đầu tiên do Đài Truyền Hình SBTN tổ chức. Đây là cuộc thi hát truyền hình của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại có qui mô lớn nhất, với nội dung và hình thức mới lạ, hấp dẫn, độc đáo nhất mà khán giả Việt Nam từng được chứng kiến.

SBTN Voice
 • SBTN Voice | Episode 01

  Episode 1

  SBTN Voice : Cuộc thi hát truyền hình lớn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại

 • SBTN Voice | Episode 02

  Episode 2

  SBTN Voice : Cuộc thi hát truyền hình lớn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại

 • SBTN Voice | Episode 03

  Episode 3

  SBTN Voice : Cuộc thi hát truyền hình lớn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại

 • SBTN Voice | Episode 04

  Episode 4

  SBTN Voice : Cuộc thi hát truyền hình lớn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại

 • SBTN Voice | Episode 05

  Episode 5

  SBTN Voice : Cuộc thi hát truyền hình lớn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại

 • SBTN Voice | Episode 06

  Episode 6

  SBTN Voice : Cuộc thi hát truyền hình lớn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại

 • SBTN Voice | Episode 07

  Episode 7

  SBTN Voice : Cuộc thi hát truyền hình lớn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại

 • SBTN Voice : Episode 08

  Episode 8

  SBTN Voice : Cuộc thi hát truyền hình lớn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại

 • SBTN Voice : Episode 09

  Episode 9

  SBTN Voice : Cuộc thi hát truyền hình lớn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại

 • SBTN Voice : Episode 10

  Episode 10

  SBTN Voice : Cuộc thi hát truyền hình lớn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại