SBTN VOICE FINALE | Digital Edition (Bản Gốc)

SBTN VOICE FINALE | Digital Edition (Bản Gốc)

Đêm Chung Kết SBTN VOICE

SBTN VOICE FINALE | Digital Edition (Bản Gốc)
 • SBTN VOICE Finale - Đêm Chung kết (Digital Copy)

  1. Liên Khúc Nhạc Trẻ Trước 1975 | Sỹ Đan, Thế Sơn, Phương Thảo, Đoàn Phi & Mai Thanh Sơn
  2. Tàu Đêm Năm Cũ | Nhạc: Trúc Phương | Đông Trang
  3. Một Mai Giã Từ Vũ Khí | Nhạc: Trịnh Lâm Ngân | Nguyên Sang
  4. Búp Bê Không Tình Yêu | Nhạc Pháp, Lời Việt: Vũ Xuân Hùng | Angel Gia Hân
  5. Liên Khúc:...