Những Đứa Con Vong Quốc | Digital Edition

Những Đứa Con Vong Quốc | Digital Edition

Quý vị có thể mua hoặc thuê những chương trình đặc biệt của đài truyền hình SBTN

Những Đứa Con Vong Quốc (Digital Copy)

Quốc hận 30 tháng 04 năm nay, đánh dấu 42 năm ngày miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm bởi thế lực cộng sản quốc tế; ngày di tản của người Việt đến vùng trời tự do, để tạo lập một hậu phương vững mạnh nhằm tiếp nối công cuộc đấu tranh dành lại quyền làm chủ đất nước và quyền được làm người.

Đài truyền hình SBTN xin giới thiệu cuốn DVD tài liệu, và nhạc kịch mang chủ đề Những Đứa Con Vong Quốc. Chương trình kể lại câu chuyện của những người di tản, người vượt biên, những người thuộc diện H.O đã phải trải qua tại địa ngục trần gian ở Việt Nam như thế nào khi bị đánh tử sản mại bản, bị đi vùng kinh tế mới, bị trả thù vì chủ nghĩa lý lịch, bị bắt học tập cải tạo và những thảm họa gặp phải trên đường vượt biên.

Chương trình quy tụ nhiều ca, nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyên Khang, Ngọc Minh, Ngọc Đan Thanh, Huỳnh Phi Tiễn, Hồ Hoàng Yến, Lâm Nhật Tiến, Nhật Lâm, Băng Tâm, Quốc Tuấn, Hoàng Sỹ Phú, Hoàng Thục Linh, Quốc Khanh, Thế Sơn, Thương Linh, Mai Thanh Sơn, Mỹ Huyền, Thiên Kim, Đoàn Phi, Sỹ Đan, Y Phương, Diễm Liên, Teresa Mai… với phần hòa âm đặc sắc của các nhạc sĩ Trúc Hồ, Trúc Sinh, Sỹ Đan, Mai Thanh Sơn, và Quốc Khanh.

1. Người di tản buồn - Diễm Liên
2. Saigon niềm nhớ không tên - Nguyên Khang
3. Căn gác lưu đày - Thế Sơn
4. Cõi buồn - Mai Thanh Sơn
5. Tôi muốn làm cánh chim trời - Sỹ Đan
6. Mưa Saigon còn buồn không em - Hồ Hoàng Yến
7. Quê hương bỏ lại - Huỳnh Phi Tiễn
8. Đêm chôn dầu vượt biển - Ngọc Minh
9. Người ở lại đưa đò - Nhật Lâm
10. Lời kinh đêm - Thương Linh
11. Sirens - Teresa Mai
Kịch: Giờ con ở đâu? - Ngọc Đan Thanh & Quốc Tuấn
12. Xác em nay ở phương nào - Ngọc Đan Thanh
13. Chiều Tây Đô - Hoàng Sỹ Phú
14. Một chút quà cho quê hương - Y Phương
15. Cái cò - Mỹ Huyền
16. Lưu đày - Quốc Khanh
17. Nhớ mẹ - Lâm Nhật Tiến
18. Đêm nhớ về Saigon - Thiên Kim
19. Chuyện tình người chiến binh - Băng Tâm
20. Chuyện giàn thiên lý 2 - Huỳnh Phi Tiễn & Hoàng Thục Linh
21. Trả lại cho dân - Nguyên Khang, Đoàn Phi, Quốc Khanh & Mai Thanh Sơn
22. Nhân danh Việt Nam - Đoàn Phi
23. Con đường xưa em đi - Hoàng Thục Linh
24. Việt Nam niềm nhớ - Hợp ca

Những Đứa Con Vong Quốc | Digital Edition
  • Những Đứa Con Vong Quốc

    Quý vị có thể mua hoặc thuê những chương trình đặc biệt của đài truyền hình SBTN

    Quốc hận 30 tháng 04 năm nay, đánh dấu 42 năm ngày miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm bởi thế lực cộng sản quốc tế; ngày di tản của người Việt đến vùng trời tự do, để tạo lập một hậu phương vững mạnh nhằm tiếp nối c...