Nhạc sĩ TRÚC GIANG - Quê Hương & Tình Yêu

Nhạc sĩ TRÚC GIANG - Quê Hương & Tình Yêu

Nhạc sĩ TRÚC GIANG - Quê Hương & Tình Yêu | Digital Edition (Bản gốc)

Buy $14.99 Share
Nhạc sĩ TRÚC GIANG - Quê Hương & Tình Yêu
  • Nhạc sĩ TRÚC GIANG - Quê Hương & Tình Yêu | Digital Edition (Bản gốc)

    KHÚC NHẠC BUỒN - Sáng tác 1959 | Trình bày: Cát Lynh | Hòa âm: Trúc Sinh

    HÃY QUAY VỀ BÊN NHAU - Sáng tác 1994 | Trình bày: Ái Ni | Hòa âm: Trúc Sinh

    XIN NGƯỜI VỀ - Sáng tác 1994 | Trình bày: Hồ Hoàng Yến | Hòa âm: Trúc Hồ

    QUÊN CẢ LỐI VỀ - Sáng tác 1994 | Trình bày: Angel Gia Hân | Hòa âm: Trúc...