Đất Nước Tôi | Digital Edition (Bản Gốc)

Đất Nước Tôi | Digital Edition (Bản Gốc)

Trung tâm Asia và Đài Truyền Hình SBTN đồng phát hành bộ DVD, CD chủ đề ĐẤT NƯỚC TÔI - Đây cũng là tên một sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Hồ được truyền cảm hứng từ những bước chân dũng cảm xuống đường để gióng lên tiếng nói vì sự vẹn toàn lãnh thổ vào đầu tháng 6 vừa qua.

Bên cạnh đó trong DVD này còn tuyển chọn 20 ca khúc đấu tranh hay khác từ các tác phẩm của trung tâm Asia như ca khúc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, Việt nam Việt nam, Thề Không Phản Bội Quê Hương, Nổi lửa Đấu Tranh, Đã Đến Lúc, Một Ngày Việt Nam...qua sự trình bày của các ca sĩ của trung tâm Asia và ban hợp xướng Ngàn Khơi, với phần hoà âm đặc sắc của nhạc sĩ Trúc Hồ, Trúc Sinh, Sỹ Đan, Vũ Tuấn Đức.

1. Hội Nghị Diên Hồng
Trình bày: Nguyên Khang, Y Phương & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc: Lưu Hữu Phước | Lời: Việt Tiến | Hoà Âm: Trúc Hồ

2. Bạch Đằng Giang
Trình bày: Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc: Lưu Hữu Phước | Lời: Mai Văn Bôi & Nguyễn Thành Nguyên | Hoà Âm: Sỹ Đan

3. Đất Nước Tôi
Trình bày: Sỹ Đan, Nguyên Khang, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Thế Sơn, Việt Khang, Thương Linh & Dạ Nhật Yến
Nhạc & Lời: Trúc Hồ | Hoà Âm: Trúc Hồ

4. Việt Nam, Việt Nam
Trình bày: Hợp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc & Lời: Phạm Duy | Hoà Âm: Vũ Tuấn Đức

5. Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
Trình bày: Hợp Ca Asia
Nhạc & Lời: Nguyễn Đức Quang | Hoà Âm: Vũ Tuấn Đức

6. Thề Không Phản Bội Quê Hương
Trình bày: Phương Hồng Quê, Phương Hồng Ngọc, Ngọc Đan Thanh & Việt Dzũng
Nhạc & Lời: Cục Chính Huấn | Hoà Âm: Trúc Sinh

7. Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ
Trình bày: Mỹ Huyền, Huỳnh Phi Tiễn & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc & Lời: Việt Dzũng & Nguyệt Ánh | Hoà Âm Vũ Tuấn Đức

8. Hát Cho Sài Gòn Quật Khởi
Trình bày: Hợp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc & Lời: Nguyệt Ánh | Hoà Âm Trúc Hồ

9. Xuống Đường Cùng Cánh Hoa Lài
Trình bày: Phạm Tuấn Ngọc, Lưu Đức Long & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc & Lời: Việt Dzũng | Hoà Âm: Vũ Tuấn Đức

10. Một Ngày Việt Nam
Trình bày: Hợp Ca Asia
Nhạc: Trúc Hồ | Lời: Trầm Tử Thiêng | Hoà Âm: Trúc Hồ

11. Thiên Thần Trong Bóng Tối
Trình bày: Diễm Liên & Y Phương
Nhạc & Lời: Trúc Hồ | Hoà Âm: Trúc Hồ

12. Đáp Lời Sông Núi
Trình bày: Hợp Ca Asia
Nhạc & Lời: Trúc Hồ | Hoà Âm: Trúc Hồ

13. Phải Lên Tiếng
Trình bày: Hợp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc & Lời: Lê Minh Bằng | Hoà Âm: Trúc Hồ

14. Cả Nước Đấu Tranh
Trình bày: Hợp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc & Lời: Lê Minh Bằng | Hoà Âm: Trúc Hồ

15. Đừng Sợ Hãi
Trình bày: Hợp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc & Lời: Anh Bằng | Hoà Âm: Vũ Tuấn Đức

16. Anh Là Ai
Trình bày: Việt Khang, Lê Quốc Tuấn & Hợp Ca Asia
Nhạc & Lời: Việt Khang | Hoà Âm: Quốc Khanh

17. Việt Nam Tôi Đâu
Trình bày: Đan Nguyên
Nhạc & Lời: Việt Khang | Hoà Âm: Quốc Khanh

18. Nhân Danh Việt Nam
Trình bày: Hợp Ca Asia
Nhạc & Lời: Trúc Hồ | Hoà Âm: Trúc Hồ

19. Triệu Con Tim
Trình bày: Trúc Hồ, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Đan Nguyên,
Lâm Nhật Tiến, Lâm Thuý Vân, Nguyễn Hồng Nhung, Y Phương & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc & Lời: Trúc Hồ | Hoà Âm: Trúc Hồ

20. Trả Lại Cho Dân
Trình bày: Hợp Ca Asia
Nhạc & Lời: Việt Khang | Hoà Âm: Sỹ Đan

21. Việt Nam Ơi
Trình bày: Hợp Ca Asia
Nhạc & Lời: Trúc Hồ | Hoà Âm: Trúc Hồ

22. Con Đường Việt Nam
Trình bày: Bích Vân & Teresa Mai
Nhạc: Trúc Hồ | Lời Việt: Anh Bẳng | Lời Ý: Teresa Mai | Hoà Âm: Mai Thanh Sơn

23. Đã Đến Lúc
Trình bày: Hợp Ca Asia
Nhạc & Lời: Trúc Hồ | Hoà Âm: Vũ Tuấn Đức

24. Chúng Tôi Muốn Sống
Trình bày: Lâm Nhật Tiến & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc & Lời: Trúc Hồ | Hoà Âm Trúc Hồ

25. Nỗi Lửa Đấu Tranh
Trình bày: Hợp Ca Asia & Ca Đoàn Ngàn Khơi
Nhạc & Lời: Anh Bằng | Hoà Âm: Sỹ Đan

Đất Nước Tôi | Digital Edition (Bản Gốc)
  • Đất Nước Tôi (Digital Copy)

    Trung tâm Asia và Đài Truyền Hình SBTN đồng phát hành bộ DVD, CD chủ đề ĐẤT NƯỚC TÔI - Đây cũng là tên một sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Hồ được truyền cảm hứng từ những bước chân dũng cảm xuống đường để gióng lên tiếng nói vì sự vẹn toàn lãnh thổ vào đầu tháng 6 vừa qua.

    Bên cạnh đó trong DVD...