Nhạc Vàng - Một Thời Để Nhớ, Để Yêu

Nhạc Vàng - Một Thời Để Nhớ, Để Yêu

SBTN mang đến chương trình "Nhạc Vàng: Một Thời Để Nhớ, Để Yêu". Nhạc Vàng sẽ có những bài nhạc trước năm 1975. Cùng với Nhạc Sĩ Trúc Sinh, Ca Sĩ Thế Sơn, Hồ Hoàng Yến và các ca sĩ khách mời

Subscribe Share
Nhạc Vàng - Một Thời Để Nhớ, Để Yêu