Người Yêu Của Lính

Người Yêu Của Lính

69 Episodes

Chương trình âm nhạc vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà. Nhằm nói lên những gian khổ, những kinh nghiệm cá nhân của người lính VNCH trong thời chinh chiến, đã chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 75.

Subscribe Share
Người Yêu Của Lính