Next video will start in 30 seconds

Nhạc sĩ Trúc Hồ nói về chương trình "Những Người Lính Bị Bỏ Rơi"

Close Open

Sài Gòn trước 1975 trong chương trình "Những Người Lính Bị Bỏ Rơi"

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT | SBTN SPECIAL • 1m 49s

Up Next in CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT | SBTN SPECIAL