Next video will start in 30 seconds

Pre-order "Những Người Lính Bị Bỏ Rơi"

Close Open

Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam Hoa Kỳ cho SBTN mượn máy bay trực thăng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT | SBTN SPECIAL • 2m 14s

Up Next in CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT | SBTN SPECIAL

  • Pre-order "Những Người Lính Bị Bỏ Rơi"

    Pre-order "Những Người Lính Bị Bỏ Rơi"

  • Những Đứa Con Vong Quốc

    Quý vị có thể mua hoặc thuê những chương trình đặc biệt của đài truyền hình SBTN

    Quốc hận 30 tháng 04 năm nay, đánh dấu 42 năm ngày miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm bởi thế lực cộng sản quốc tế; ngày di tản của người Việt đến vùng trời tự do, để tạo lập một hậu phương vững mạnh nhằm tiếp nối c...